อินเทลเปิดตัวบอร์ด Arduino รุ่น x86, บริจาคให้ภาคการศึกษา 50,000 บอร์ด

intel

อินเทลประกาศเปิดตัวบอร์ด Arduino รุ่น x86 ใช้ชื่อ Intel Galileo เป็นบอร์ดแรกหลักเปิดตัวชิป Quark X1000 ที่เป็นชิปขนาดเล็กระดับเดียวกับ ARM โดยเป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับบริษัท Arduino LLC ผู้พัฒนาบอร์ด Arduino

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements